Formularz Kontaktowy

Podane w formularzu kontaktowym dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną wiadomość zgodnie z regulaminem i polityką prywatności i usunięte niezwłocznie po zakończeniu przetwarzania.Administratorem danych osobowych jest TELEWIZJA PULS Sp. z o.oz siedzibą w Warszawie (00-724), przy ul. Chełmskiej 21 bud 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000081367, NIP 527-21-59-295, REGON 002169163, kapitał zakładowy 2.828.750 zł.