Informacje o dostawcy usługi medialnej na żądanie

Dostawcą usługi medialnej na żądanie pod nazwą PlayPuls.pl jest Telewizja Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Chełmska 21 bud.22
00-724 Warszawa
www.tvpuls.pl

Dane kontaktowe:

Telewizja Puls sp. z o.o.
ul. Chełmska 21 bud.22
00-724 Warszawa
www.tvpuls.pl

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl