Informacje o dostawcy usługi medialnej na żądanie

Dostawcą usługi medialnej na żądanie pod nazwą PlayPuls.pl jest Telewizja Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Chełmska 21 bud.22
00-724 Warszawa

Adres do korespondencji:

Telewizja Puls Sp. z o.o. ul. Chełmska 21, budynek 22 00-724 Warszawa
tel.: (0 22) 559 73 00, (0 22) 559 73 01 fax: (0 22) 559 73 05 e-mail: recepcja@pulstv.pl
tvpuls.pl

Telewizja Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-724, ul. Chełmska 21 bud.22, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydzial Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000081367. NIP: 527-21-59-295. Kapitał zakładowy: 3 046 000,00 złotych. Dariusz Dąbski - Prezes Zarządu – 100% udziałów.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji z siedzibą Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa jest organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji.
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl

Telewizja Puls sp. z o.o. jako Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.